Kontakt

Mgr. Marek Jurica

GST pre OVB Allfinanz Slovensko, a.s.

Moskovská 2333/6

974 04 Banská Bystrica

421 907 844 049

juricamarek@ovbmail.eu

marek-jurica.e-konzultant.sk