Pracujete v zahraničí? Daňové priznanie musíte podať aj na Slovensku
11. 03. 2021

Pracujete v zahraničí? Daňové priznanie musíte podať aj na Slovensku

Mnoho Slovákov žije v pohraničí a svoju prácu vykonávajú už za hranicami nášho štátu. Taktiež mnohí odchádzajú za prácou aj do iných krajín Európskej únie a príjmy majú zo zahraničia. Prečo však Slováci žijúci v zahraničí musia podávať daňové priznanie k dani z príjmov zo zahraničia? Daňové priznanie z celosvetových príjmov musia podávať daňoví rezidenti, čo znamená ľudia, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku alebo sa tu zdržiavajú minimálne 183 dní v kalendárnom roku.

Príjem sa zdaňuje v zahraničí, ale aj na Slovensku. Prečo je to tak?

V mnohých prípadoch môže dochádzať ku konfliktu dvojitej rezidencie. To znamená, že hoci máte trvalý pobyt na Slovensku, no žijete dlhodobo v zahraničí, stanete sa daňovým rezidentom v obidvoch štátoch. V takomto prípade je nutné určiť rozhraničovacie kritériá, aby bolo jasné, v ktorom štáte máte podať daňové priznanie k dani z príjmu a v tomto štáte sa teda dania vaše celosvetové príjmy (v prípade, že máte príjem aj zo Slovenska prípadne iných krajín Európskej únie).

Pre zamedzenie konfliktu dvojitej rezidencie je teda potrebnú určiť rozhraničovacie kritériá a zistiť, kde ste najväčším daňovníkom. V takomto prípade je nutná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a posúdenie piatich kritérií. V prvom rade sa posudzuje bývanie či už trvalé alebo prechodné a stredisko životných záujmov, teda kde máte osobné alebo pracovné zázemie. Pokiaľ sú tieto dve kritériá nerozhodné, posudzuje sa miesto najčastejšieho pobytu daňovníka, teda v ktorom štáte sa zdržiava najčastejšie. Ďalej sa posudzuje štátna príslušnosť a následne dohoda príslušných orgánov zmluvných štátov a následne sa určí štát, v ktorom je daňovník daňovým rezidentom.

Zápočet dane alebo vyňatie príjmu?

Pokiaľ máte zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, po správnosti by ste mali vybrať metódu zápočtu dane zo zamestnania. Daňová povinnosť sa môže znížiť o daň zaplatenú mimo územia Slovenskej republiky vtedy, keď sa zahraničné príjmy uvedú v daňovom priznaní, no nezapočítajú sa do výpočtu dane.  U príjmov zo závislej činnosti, teda zamestnania, je možné využiť metódu vyňatia príjmu a to napríklad v prípade, ak ste boli časť roka alebo aj počas celého trvania roka zamestnaní v zahraničí. V tomto prípade však je potrebné zistiť, v ktorej krajine je možné ktorú metódu využiť.

Pokiaľ ste daňovým rezidentom Slovenska, no vaše príjmy boli zdanené v zahraničí a nebudú znova zdanené na Slovensku, je potrebné aby ste daňové priznanie podali a vašou povinnosťou je uviesť aj všetky zahraničné príjmy. Túto povinnosť majú všetci rezidenti Slovenskej republiky, pokiaľ ich príjem presiahol 2207,10 eur.

MAREK JURICA
Autor: MAREK JURICA

Viac ako 18 rokov aktívne pomáham zákazníkom riešiť ich finančné požiadavky.

Pomohol som viac ako 500 klientom vybrať napríklad najvýhodnejšie poistenia tak, aby mali

istotu v živote a neplatili ani o cent navyše a aby banka na ich hypotéke

zarobila čo najmenej financii. 

 

Som expert na financie

 

»SKÚSENOSTI -  vo svete € som aktívny 18 rokov

»KONTAKTY - často na najvyšších miestach vo finančných inštitúciách

»ODBORNOSŤ - certifikáty a odborné skúšky v Národnej banke Slovenska

»DÔVERYHODNOSŤ - so súhlasom mojich klientov, poskytnem ich kontakt, aby ste sa ich mohli opýtať vy osobne na skúsenosť so mnou

 

PRIDANÁ HODNOTA:

EBOOK ZDARMA - na stiahnutie pre Vás zdarma

INFORMÁCIE ZDARMA - hodnotné články na Váš email

KONZULTÁCIA ZDARMA - kontaktujte ma a dohodneme sa

FINANČNÁ HODINKA ZDARMA (pre vybratých záujemcov): Hodnotné informácie o finančnej gramotnosti, o peniazoch, o tom, ako získať ďalší zdroj príjmu, ...           

 

V prípade Vášho záujmu mi napíšte email: juricamarek@juricamarek.sk 

Prihláste sa k odberu článkov

Dvakrát do mesiaca si prečítajte tipy pre vašu peňaženku

spracovaním osobných údajov